Jumat, 22 Juli 2016

hukum tahlilan dan yasinan beserta hadisnya


awal mula kenduri mayit ada di zaman Sayidinah Umar r.a jadi ini merupakan sunnah khulafaur Rosyidin
jika berkumpul dirumah duka untuk meratapi jenazah termasuk niyahah dan diharamkan SEDANGKAN yang dilakukan sahabat Sayidinah Umar r.a adalah menyediakan hidangan jamuan dan mengundang tetangganya berkumpul dirumah duka sebagai sedekah atas simayit . sedekah atas simayit termasuk SUNNAH ROSUL.
“Dari Ahnaf bin Qais, berkata: “Aku mendengar Umar berkata: “Seseorang dari kaum Quraisy tidak memasuki satu pintu, kecuali orang-orang akan masuk bersamanya.” Aku tidak mengerti maksud perkataan beliau, sampai akhirnya Umar ditusuk, lalu memerintahkan Shuhaib menjadi imam sholat selama tiga hari dan memerintahkan menyediakan makanan bagi manusia. Setelah mereka pulang dari jenazah Umar, mereka datang, sedangkan hidangan makanan telah disiapkan. Lalu mereka tidak jadi makan, karena duka cita yang menyelimuti. Lalu Abbas bin Abdul Mutthalib datang dan berkata: “Wahai manusia, dulu Rasulullah SAW meninggal, lalu kita makan dan minum sesudah itu. Lalu Abu Bakar meninggal, kita makan dan minum sesudahnya. Wahai manusia, makanlah dari makanan ini.” Lalu Abbas menjamah makanan itu, dan orang-orang pun menjamahnya untuk dimakan. Aku baru mengerti maksud pernyataan Umar tersebut.”
Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Mani’ dalam al-Musnad, dan dikutip oleh al-Hafizh Ibnu Hajar, dalam al-Mathalib al-‘Aliyah, juz 5 hal. 328 dan al-Hafizh al-Bushiri, dalam Ithaf al-Khiyarah al-Maharah, juz 3 hal. 289.

bahkan di zaman Rosulullah ada sahabat nabi bersedekah tidak tanggung tanggung atau sedikit memaksakan diri bersedekah ber hektar hektar ladang kebunnya untuk simayit , ibunya almarhum.

“Sesungguhnya Ibu dari Sa’ad bin Ubadah radhiyallahu ‘anhu meninggal dunia, sedangkan Sa’ad pada saat itu tidak berada di sampingnya. Kemudian Sa’ad mengatakan, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya?’ Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, ‘Iya, bermanfaat.’ Kemudian Sa’ad mengatakan pada beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Kalau begitu aku bersaksi padamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya’.” (HR. Bukhari no. 2756).
Sedekah untuk mayit akan bermanfaat baginya berdasarkan kesepakatan (ijma’) kaum muslimin. Lihat Majmu’ Al Fatawa karya Ibnu Taimiyah, 24: 314.
bahkan istri nabi Aisya r.ha juga melakukan hal sama menyediakan hidangan pada pentakziah
riwayat dari Sayyidah Aisyah, istri Nabi SAW ketika ada keluarganya meninggal dunia, beliau menghidangkan makanan. Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya:
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلاَّ أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِيْنَةٍ فَطُبِخَتْ ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيْدٌ فَصُبَّتْ التَّلْبِيْنَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ اَلتَّلْبِيْنَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزْنِ. رواه مسلم.
“Dari Urwah, dari Aisyah, istri Nabi SAW, bahwa apabila seseorang dari keluarga Aisyah meninggal, lalu orang-orang perempuan berkumpul untuk berta’ziyah, kemudian mereka berpisah kecuali keluarga dan orang-orang dekatnya, maka Aisyah menyuruh dibuatkan talbinah (sop atau kuah dari tepung dicampur madu) seperiuk kecil, lalu dimasak. Kemudian dibuatkan bubur. Lalu sop tersebut dituangkan ke bubur itu. Kemudian Aisyah berkata: “Makanlah kalian, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Talbinah dapat menenangkan hati orang yang sakit dan menghilangkan sebagian kesusahan.” (HR. Muslim [2216]).
sedekah kematian 1 hari, 7 hari dan seterusnya jika mampu juga telah berlaku di era generasi salaf
tradisi kaum salaf sejak generasi sahabat yang bersedekah
makanan selama tujuh hari kematian untuk meringankan beban si mati.
Dalam hal ini, al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam kitab
al-Zuhd: “Dari Sufyan berkata: “Thawus berkata: “Sesungguhnya orang yang
mati akan diuji di dalam kubur selama tujuh hari, karena itu
mereka (kaum salaf) menganjurkan sedekah makanan selama hari-hari
tersebut.” Hadits di atas diriwayatkan al-Imam Ahmad bin
Hanbal dalam al-Zuhd, al-Hafizh Abu Nu’aim dalam Hilyah al-
Auliya’ (juz 4 hal. 11), al-Hafizh Ibnu Rajab dalam Ahwal al-Qubur
(32), al-Hafizh Ibnu Hajar dalam al- Mathalib al-’Aliyah (juz 5 hal. 330)
dan al-Hafizh al- Suyuthi dalam al-Hawi lil-Fatawi (juz 2 hal. 178).
Menurut al-Hafizh al-Suyuthi, hadits di atas diriwayatkan secara mursal
dari Imam Thawus dengan sanad yang shahih.

bahkan Rosulullah dan sahabat juga memakan hidangan dari keluarga simayit.
 “Kami keluar bersama Rasulullah SAW. pada sebuah
jenazah, maka aku melihat Rasulullah SAW berada diatas kubur
berpesan kepada penggali kubur : “perluaskanlah olehmu dari bagian
kakinya, dan juga luaskanlah pada bagian kepalanya”, Maka tatkala
telah kembali dari kubur, seorang wanita keluaga simayit mengundang
Rasulullah, maka Rasulullah datang seraya didatangkan (disuguhkan)
makanan yang diletakkan dihadapan Rasulullah, kemudian diletakkan
juga pada sebuah perkumpulan (sahabat), kemudian dimakanlah
oleh mereka. Maka ayah-ayah kami melihat Rasulullah SAW makan
dengan suapan.Dari kitab Sunan Abi Daud no. 3332 ; As-Sunanul Kubrra lil-Baihaqi
no. 10825 ; Musnad Imam Ahmad juz 5 hal 293-294. sunan Darul Qutny juz 4 hal 685 sahih

setiap tahlil tahmid , tasbih ,takbir adalalah sedekah
 setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil (ucapan Laa ilaaha illah) adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, memerintahkan yang ma’ruf adalah sedekah, dan melarang kemungkaran adalah sedekah. (hr muslim) sahih
Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda,” Kalimat itu (laa ilaha illallah) merupakan kebaikan yang paling utama. Kalimat itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. ” (Dinilai hasan oleh Syaikh Al Albani dalam tahqiq beliau terhadap Kalimatul Ikhlas, 55)
Sedekah untuk mayit akan bermanfaat baginya berdasarkan kesepakatan (ijma’) kaum muslimin. Lihat Majmu’ Al Fatawa karya Ibnu Taimiyah, 24: 314.

PEMBACAAN SURAT YASIN (YASINAN)
"Dari Ma'qil bin Yasar bahwa
Rasulullah Saw bersabda: 'Bacalah surat Yasin di dekat orang-orang yang
meninggal(si mayit).' Ibnu Hajar berkata: Diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-
Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban"
(Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad No 20316, Abu Dawud
No 3121, Ibnu Majah No 1448, al-Thabrani No 510, al-Hakim No 2074,
al-Baihaqi No 6392, al-Thayalisi No 931, Ibnu Abi Syaibah No 10853 dan
al-Nasa'i dalam al-Sunan al-Kubra No 10913) sahih

 Rasulullah (sallAllahu ‘alayhi wasallam) bersabda, “Yasin adalah kalbu dari Al
Quran. Tak seorangpun yangmembacanya dengan niat
menginginkan Akhirat melainkan Allah akan mengampuninya.
Bacalah atas orang-orang yang wafat di antaramu.” (Sunan Abu
Dawud). Imam Hakim mengklasifikasikan hadits ini sebagai Sahiih.

 Rasulullah (sallAllahu ‘alayhi wasallam) bersabda,
“Barangsiapa membaca Surah Yaseen pada malam hari dengan
niat mencari ridha Allah, dosa-dosanya akan diampuni.” Sahiih ibn
Hibbaan Juz 6 halaman 312, ( lihat juga at-Targhiib juz 2 halaman 377).
"bacalah atas orang-orangmu yang telah mati, akan Surat Yasin” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Alhakim) (Al-Tahqiqat, juz III. Sunan an- Nasa’i, juz II) sahih
"Barang siapa menolong mayyit dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur’an dan dzikir(tahlil dll), maka Alloh memastikan surga baginya.” (HR. ad-Darimy dan Nasa’I dari Ibnu Abbas)
BAHKAN SYEIKH IBNU TAIMIYAH tahlilan, silahkan klik ibnu taimiyah tahlilan ???
BEGITU JUGA KETUA MUFTI SAUDI JUGA HALALKAN KENDURI MAYIT SEBAGAI SUNNAH SEDEKAH MENDO'AKAN SIMAYIT imam wahabi halalkan kenduri sebagai sunnah sedekah untuk mayit
 terimah kasih juga atas kepercayaan anda semua untuk menjadikan blog ini rujukan atau referensi mengenai penyimpangan ajaran wahabi tanduk setan fitnahtan lil alamin
berkat dukungan do'a dan suport anda semua blog ini sudah mulai merangkak naik menggapai populeritas didunia maya walau baru dibuat beberapa bulan pengunjungnya sudah mencapai seratus ribu orang dan telah diakses atau dibaca oleh ribuan orang perhari
berikut di bawah ini kami himpun artikel artikel hot populer untuk kemudahan membaca dan memilih serta menyingkat waktu anda tinggal meng klik judul judul artikel yang kami sediakan dibawah ini :
1.Dengan hadis palsu Imam Wahabi samakan ALLAH dengan sosok pemuda
2.BUKTI Umat Wahabi MENGHAPUS Nama MUHAMMAD di Ka'bah
3.Video Ustad wahabi halalkan makan buaya , DOYAN MAKAN BANGKAI ?
4.HIMPUNAN Fatwa Bejad bin Mesum Umat Wahabi
5.VIDEO Pelatihan jihad sex dan pendaftarannya
6.Bukti: Wahabi – Syiah – Yahudi Nasrani Samakan Bentuk Allah dengan Bentuk Nabi Adam. Na’udzubillah
7.Scan kitab Kh Ahmad dahlan tarawih 20 rokaat sama dengan masjidil harom
8.Sholat umat wahabi mirip sembahyang yahudi
9.Indonesia Darurat Wahabi dan PENCERAHANNYA
10.Syaikhul Islam Wahabi ternyata tarawih 20 Rokaat mengikuti sunnah khulafaur Rosyidin
11.YOUTUBE, Imam Wahabi gila serupakan Allah dengan Nabi Adam
12.Umat Wahabi rayakan Haul ulang tahun kematian Syeikh Utsaimin
13.Bukti (scan kitab) Pemalsuan Kitab Minhajussunnah annabawiyah (Ibnu Taymiyah) yang menafikan arah bagi Allah
14.‘Kesesatan Aqidah wahaby (Rububiyah-Uluhiyah-asmawashifat)
15.Sayyidina Umar R.a adakan kenduri mayit
16.tradisi kenduri arwah di saudi pada bulan ramadhan (fatwa)
17.Apa itu Wahabi Najd,versi ibnu taimiyah
18.GILA ! Umat wahabi kafirkan Ayah bunda Rosulullah dengan hadis palsu
19.presiden Jokowi panggil Aqil siraj,indonesia darurat wahabi takfiri
20.peringatan keras tokoh ulama sunni dunia pada ormas wahabi HTI
22.ulama sunni menggugat aqidah wahabi tanduk setan laknatullah
23.maulid Nabi VS maulid muhamad bin abdul wahab dan maulid saudi
24.Tafsir ayat “istiwa” versi ibnu katsir (ulama ahli tafsir al qur'an)
25.Ali R.a. : Allah menciptakan arsy untuk menampakan tanda kekuasaan-Nya-Bukan untuk menjadikan tempat bagi Dzat-Nya
26.BERSEKUTU ??? pangkalan militer USA dan ISRAEL di kerajaan wahabi
27.GILA !!! imam wahabi ramai ramai fitnah sesat kafir warga palestina
28.GILA !!! Raja wahabi serahkan tanah palestina ke inggris dan yahudi
29.Pusat Fatwa Mesir : Kesesatan & bahaya TRITAUHID wahabi
30.MUI ACEH FATWAKAN SESATNYA AJARAN WAHABI SALAFY PALSU
31.wahabi manhaj takfiri pemecah belah umat by Kh Hasyim Muzadi
32.inilah penyebab wahabi menjadi teroris khowarij akhir zaman
33.bukti wahabi mengkafirkan aqidah yang dianut mayoritas muslim dunia
34.lahirnya madzhab wahabi dan musnahnya ajaran ulama salaf pewaris nabi di saudi
35.PENYEBAR AJARAN WAHABI : TIDAK SEMUA HAL BARU ITU BID'AH
36.persamaan aqidah wahabi dengan yahudi,syiah dan nasrani
37.dalil sahih bid'ah hasanah
38.syaikul islam wahabi ibnu taimiyah akui kebenaran aqidah aswaja
39.Mengenal ulama salaf yang asli sunni
40.Maulid Nabi syi'ar cinta Rosul dan ungkapan rasa syukur(dalil dalil sahih)
41.ciri ciri ahlusunnah waljamaah yang asli (dalil dalil sahih)
42.Cara berbakti pada orang yang telah tiada
43.amalan amalan yang sampai pada si mayit
44.Abd. Aziz (mantan hindu), Ustad Wahabi Provokator Ditangkap Polisi
45.4 Imam Madzhab sepakat mengenai Kekufuran Orang Yang Menetapkan Tempat Dan Arah Bagi Allah
46.aqidah syeik albani : Allah wujud tanpa tempat dan menolak aqidah bersemayam/duduk atas arasy
47.Tuhannnya kaum wahabi memiliki bayang bayang
48.berwasilah(tawassul) pada orang yang telah wafat
49.Sayidina Umar Memerintahkan Baca al-Quran Di Dekat Janazah
50.syeikh albani cegah umat islam memperbanyak dzikir
51.Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin Tentang Dzikir Suara Keras(dzikir berjamaah)
52.BANTAHAN fitnah keji atas pengkafirkan ayah bunda Rosulullah yg dilakukan oleh kaum wahabi
53.albani tak mahir bahasa arab yang berani mengedit merubah derajat hadis nabi
54.persamaan aqidah agama wahabi dan yahudi
55.100 % TERBUKTI, wahabi bukan pengikut salafus sholeh
56.HUKUM tahlilan yasinan menurut sunnah
57.IMAM MAHDI PERANGI WAHABI,SYI'AH,NASRANI DAN DAJJAL DI AKHIR ZAMAN
58.MATA SATU DAJJAL DI KERAJAAN WAHABI TELAH BANGKIT ?!!!
59.ibnu taimiyah tahlilan ???
60.HADIS HADIS SAHIH YASINAN
61.HEBOH ! video khazanah islam trans7 ungkap ajaran wahabi salafy palsu
62.saudi arabiyah tolak ajaran syeikh albani
63.syeikh albani kafirkan warga palestina dan wajibkan mereka keluar dari negerinya
64.syeikh albani dan syeikh utsaimin mengingkari Rosulullah sebagai mahluq paling mulia
65.Syaikh Albani kafirkan Syaikh Abdul Aziz Bin Baz
66.Syeikh Albani si muhadis palsu kafirkan Imam Bukhori
67.syeikh albani muhadis palsu akhir zaman
68.Murid-murid senior Albani buka mulut dan mengungkap pribadi Albani yang sebenarnya
69.SELURUH IMAM MADZHAB SEPAKAT SESATNYA AQIDAH WAHABI SALAFI PALSU
70.GILA !!! imam wahabi menilai Rosulullah sesat
71.syaikhul islam wahabi nyatakan sampainya transfer pahala pada simayit
72.berkedok murnikan tauhid, manhaj takfiri sangat ditakuti Rosulullah(sahih)
73.ISIS KHOWARIJ WAHABI ANJING ANJING NERAKA,disahihkan Albani.
74.SYAIKHUL ISLAM WAHABI AKUI TANDUK SETAN WAHABI AHLUL FITNAH DARI NAJD
75.ROSULULLAH BONGKAR KESESATAN & BAHAYA AJARAN WAHABI
76.ALBANI MUHADIS PALSU DOYAN ONANI DIBULAN RAMADHAN
77.ISIS WAHABI ANJING PELIHARAAN YAHUDI
78.bukti ibnu taimyah sepakat dengan imam Syafi'i membagi dua bid'ah.
79.Taubatnya imam besar wahabi dari aqidah yahudi
80.seluruh imam wahabi dan imam madzhab benarkan tasawuf
81.IMAM wahabi tak mengakui Nabi Muhammad sebagai mahluq paling mulia
82.imam wahabi halalkan kenduri sebagai sunnah sedekah untuk mayit
83.MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB GEMBONG TERORIS AKHIR ZAMAN
84.Bid'ah hasanah di zaman Khalifah
85.CIRI CIRI KESESATAN ORMAS DAN SEKTE WAHABI SALAFY PALSU
86.Mufti Saudi bolehkan ulang tahun dan syiar acara keagamaan lainnya
87.Qunut subuh sahih, sholat sebagaimana Rosulullah sholat.
88.Rosulullah halakan darah teroris wahabi khawarij
89.berbakti pada kedua orang tua(fardhu 'ain) lebih utama dari jihad perang
90.berbagai hadis sahih mengenai pembacaan al qur'an di kuburan
91.ternyata nikah misyar ala kaum wahabi lebih hina dari mut'ah syiah
92.Astaghfirullah, persamaan jenggot isis wahabi dan jenggot pendeta yahudi
93.kaum wahabi rayakan maulid muhammad bin abdul wahab (penghianatan pada Rosululllah)
94.mengerikan ! iblis dan wahabi tanduk setan,ahli ibadah yang kekal dineraka
95.Rosulullah mengungkap asal usul kakek moyang wahabi tanduk setan

NEXT ARTICLE Next Post
This Is The Oldest Page
NEXT ARTICLE Next Post
This Is The Oldest Page
 

About

Delivered by FeedBurner